Meniu Anunt

APULUM 94

Inapoi la agentii
APULUM 94
514 anunturi
Str. Theodor Sperantia, nr 14 Bucuresti - vezi harta

Istoricul Apulum94
1994 marcheaz? anul înfiin??rii pentru S.C. Apulum 94 ?i, totodat?, momentul de început al activit??ii sale. Compania noastr? este o societate comercial? cu capital integral privat ?i are sediul social în H?pria, jude?ul Alba. Nucleul activit??ii pe care o desf??oar? societatea noastr? îl constituie tranzac?iile imobiliare pe pia?a bucure?tean?. Primii pa?i au fost f?cu?i prin deschiderea punctului de lucru situat pe stra da G?rii de Nord, urmat, odat? cu dezvoltarea afacerii, de deschiderea a inc? alte dou? astfel de puncte de lucru, situate pe Drumul S?rii si pe Bulevardul. Unirii (Traian, nr.1).
SpinMedia este un brand relansat în anul 2010, care î?i desf??oar? activitatea ca agen?ie de publicitate ce ofer? clientilor panouri stradale, bannere publicitare, meshuri de mari dimensiuni în Bucuresti ?i Ilfov, reviste print sau/si online-Business Adviser, Business Point si Nastratin. Re?eaua de panouri informative SpinMedia are ca obiectiv asigurarea suportului pentru distribu?ia indoor de flyere printr-o re?ea de peste 500 de panouri indoor. Din anul 2020 oferim prin exclusivitate spa?ii de promovare pe c?r?ile de îmbarcare din Aeroportul Interna?ional Henri Conad? Bucure?ti – AIHCB, spa?ii de promovare aflate în incinta Divertiland, spa?ii de promovare pe plicurile cu bani Smith&Smith ?i spa?ii de promovare în re?eaua de display-uri NTS.
Anul 2007 marcheaz? începutul unei noi etape în dezvoltarea organiza?ional? a companiei noastre. În acest an a fost finalizat ?i inaugurat noul sediu opera?ional al companiei, o cl?dire modern?, ce dispune de toate facilit??ile cerute unor spa?ii moderne de birouri, reunind astfel laolalt?, într-un spa?iu cuprinzând aproximativ trei sute de metri p?tra?i ?i desf??urat pe dou? etaje, toate activit??ile companiei noastre. Beneficiind de spa?ii de parcare personalizate ?i de acces facil din oricare punct al capitalei, sediul companiei Apulum 94 este situat pe strada Theodor D. Speran?ia, la num?rul 14, în imediata vecin?tate a Bulevardului Unirii ?i a fostului oficiu al Po?tei Vitan. Astfel, oferindu-le întregul confort ?i întreaga noastr? ospitalitate, asigur?m clien?ilor no?tri cele mai bune condi?ii pentru a putea identifica ?i materializa prin colaborarea cu noi solu?iile nevoilor pe care le manifest?.
Dezvoltate sub umbrela brandului RED-HOUSE înc? din anul 2009, un num?r de 5 proiecte imobiliare au fost manageriate intergal de c?tre compania noastr?, Apulum94. Am participat printr-o implicare activ?, înc? de la primele faze ale proiectelor, pe care le-am încheiat prin vânzarea integral? a locuintelor c?tre noii lor proprietari. În procesul de management al proiectelor am oferit întregul suport de promovare: online pe toate siteurile de profil, prin spoturi TV, panouri stradale, mesh-uri, panotaj indoor, târguri imobiliare ?i publicarea proiectelor în diferite reviste.
Apulum 94 a continuat ?i va continua s? se dezvolte îndreptându-?i aten?ia spre dezvoltarea unor servicii cât mai bine adaptate cerin?elor pie?ei ?i aflate în concordan?? cu mijloacele ?i tehnicile moderne de comunicare. Apulum94 a investit înc? de la început în dezvoltarea unei baze de date complexe, beneficiind cu un soft performant ?i de un sistem de operare foarte rapid. Prin intermediul acestuia s-a constituit o vast? baza de date, alcatuit? din oferte reale, oferte care cuprind detalii cuprinz?toare ?i relevante, precum ?i fotografii ale imobilelor. Societatea noastr? a adoptat chiar de la inceput o politica de promovare ?i publicitate agresiv?.Începând cu anul 2019, pentru proiectele manageriate de catre compania noastra, pe lâng? promovarea men?ionat? deja, oferim ?i promovarea cu ajutorul film?rilor VR 360 (reprezentând tururi virtuale cu film?ri de bun? calitate, realizate la 360 de grade, astfel încat oricine s? poat? viziona interiorul ?i exteriorul unei locuinte, pas cu pas, aflându-se în fa?a unui terminal.
Recunoa?terea calit??ii serviciilor imobiliare oferite de Apulum 94 a sosit ?i prin intermediul premiilor ob?inute, echipa care st? la baza acestui succes fiind una dinamic?, aflat? ea îns??i într-un proces continuu de dezvoltare ?i lucrând, permanent, în conformitate cu exigen?ele clien?ilor.
Ne place s? spunem c? Apulum 94 este o companie alcatuit? din profesioni?ti care cunosc adev?ratul înteles al parteneriatului ?i al confidentialitatii, profesioni?ti care privesc fiecare tranzac?ie ca pe un adevarat succes.
Citeste mai mult..

Agentii nostri (vezi toti agentii)

Contacteaza agentia
0213...afiseaza telefon
Sunt de acord cu Termenii si Conditiile, Politica de confidentialitate si imi exprim acordul pentru comunicari de marketing.