Meniu Anunt
15-11-2017

Peste 80% din cererea pentru spaţii de birouri vine din IT şi centre de servicii

share:

Peste 80% din cererea pentru spaţii de birouri vine din IT şi centre de servicii
Piaţa de birouri din Capitală a înre­gistrat o cerere de până la 45.000 de me­tri pătraţi în cel de-al treilea trimestru, ajungând la un total de 134.000 de metri pătraţi de la începutul anului com­pani­ile din IT şi out­sourcing dominând piaţa, potrivit

 

În acelaşi timp, volumul tranzacţiilor de închiriere a fost mai mic în T3, com­pa­rativ cu aceeaşi pe­rioadă de anul trecut, astfel că su­prafaţa totală în­chiriată – care include, pe lângă închirierile pro­priu-zise, renegocierile şi pre­lungirile de contracte – a fost de aproxi­mativ 56.000 me­tri pătraţi, faţă de 71.000 metri pă­traţi în 2016, ca urmare a prelungirii fa­zei de negociere a multor tranzacţii mari.